Προβολή

  • 8 Αυγούστου 2022
  • Δευτέρα, 9:00 ΜΜ to 1:15 ΠΜ

Contact event manager

1 2 3 4
Thank you Kindly

Σμύρνη μου Αγαπημένη

Δευτέρα, 9:00 ΜΜ to 1:15 ΠΜ
8 Αυγούστου 2022

000000

Περιορισμοί Εισιτηρίων

1. Ακύρωση εισιτήριων και επιστροφή χρημάτων δεν πραγματοποιείται
2. Τα εισιτήρια ισχύουν αποκλειστικά και Μόνο για την ημερομηνία και για ώρα προβολής για την όποια έχουν εκδοθεί
3. Για τις ειδικές κατηγορίες εισιτηρίων ( Φοιτητικά , Ανέργων ) . Κατά την είσοδο τους στο κινηματογράφο θα πρέπει να μας υποδεικνύουν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ( Πάσο ή κάρτα ανεργίας ) . Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα πρέπει να καταβάλλεται η διαφορά στο αντίτιμο του
4. Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες, για αυτό παρακαλούμε να προσέλθετε 15 λεπτά πριν από την έναρξη της κάθε παράστασης